Teoria Trzech Gun

Trzy właściwości – Gun

Guna jest definiowana jako cecha albo właściwość. Trzy podstawowe guny (właściwości) nie mają dosłownego tłumaczenia:

  • sattva (wiedza i czystość)
  • rajas (działanie i pasja)
  • tamas (bezwład, ignorancja)

Odniesienie do gun, to odniesienie do cech realnych przejawiających się w przedmiotach czy to sattvic, rajasic lub tamasic.

W kontekście człowieka, guny odnoszą się do stanu umysłu i charakteru osoby. Tak więc, spokojny, delikatny, cierpliwy i tolerancyjny (sattvic); z pasją, spontaniczny, skąpy i materialistyczny (rajasic); lub ignorant, leniwy, niewrażliwy i oszukańczy (tamasic).

Wszystkie trzy guny, obecne są w każdym człowieku i w każdym przejawiają się w innym kontekście.
Powiązanie pomiędzy guną umysłu, guną konsumowanego jedzenia i otaczającym nas światem oznacza, że mamy wpływ na stan naszego umysłu przez styl życia, jaki wybierzemy. Jakość jedzenia, które spożywamy, środowisko w jakim żyjemy mają ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Naszym celem jako człowieka jest podnoszenie sattvy w nas, poprzez wybór odpowiedniego jedzenia oraz rzeczy, które są sattviczne z natury.

Zwiększenie spożycia rzeczy rajasowych i tamasowych, spowoduje nierównowagę umysłu i zaburzenia w ciele, a to z kolei prowadzi do wielu chorób. Jeśli dosy nie znajdują się w równowadze to zaburzają równowagę gun w umyśle. Ścisłe powiązanie pomiędzy ciałem a umysłem, często powoduje trudności w stwierdzeniu, gdzie powstaje choroba. Czy miała początek w umyśle a następnie doszło do zaburzenia w ciele, czy vice versa?