Podstawowe zasady Ajurwedy

Definicja ajurwedy

Jak wszystkie nauki ajurweda opiera się na pewnych założeniach:

  • Elementy z których składa się ziemi i wszystko co się na niej znajduje to – mahabhutas
  • Reprezentacja elementów w ciele to – doshas
  • Podstawowe właściwości każdej materii na Ziemi to – gunas

Zrozumienie tych podstawowych zasad jest kluczem do zrozumienia Ajurwedy.

Pięć elementów – Panca mahabhutas

Ziemia i wszystko co się na niej znajduje, składa się z różnych kombinacji pięciu podstawowych elementów: ziemi, wody, ognia, powietrza i przestrzeni. Należy zauważyć, że nazwy elementów to nazwy poszczególnych kategorii. Wszystko co znajduje się na ziemi można podzielić na te kategorie na podstawie ich cech charakteru. Słowo element użyte nie jest w znaczeniu dosłownym, ale jako nazwa poszczególnych kategorii.

Tak jak w chemii czy fizyce używa się specjalistycznych technicznych sformułowań
do klasyfikacji, ajurweda używa cech charakterystycznych pięciu elementów (panca mahabhutas) do opisu wszystkiego co nas otacza. Jeśli coś jest sklasyfikowane jako „ogień” nie oznacza, że jest to ogień w sensie dosłownym. Oznacza, że przedmiot ma takie cechy ognia, jak łatwopalność, gorąco i tym podobne. Podobnie, jeśli coś określa się jako „wodę” lub „ziemię” oznacza, że jest wilgotne, chłodne i lepkie lub ciężkie, solidne i stałe.

W ajurwedzie, miejscem, w którym determinuje się charakter tych elementów jest ludzkie ciało a nie laboratorium. Używamy naszych zmysłów – słuchu, smaku, dotyku, wzroku
i zapachu – aby określić otaczające nas elementy i rozpoznać ich właściwości. Teoria panca mahabhutas może wydawać się prosta, ale tak naprawdę to bardzo wysublimowana metoda klasyfikacji nie tylko wszystkiego co nas otacza, ale również naturalnych cykli, jak: dni, pory roku i życie jako takie. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne elementy dominują w określonym czasie zależnie od otaczających warunków.

Na przykład, ludzkie życie podzielone jest na okres dzieciństwa, czas kiedy następuje wzrost w sensie fizycznym (woda i ziemia) i dorosłość, która jest aktywna i zmienna (ogień) oraz wiek dojrzały, kiedy spada nasza aktywność ruchowa i ciało zaczyna słabnąć (przestrzeń i powietrze). Pogoda może być zimna i deszczowa (woda, ziemia), gorąca i sucha (ogień, powietrze) lub wietrzna i chłodna (powietrze, przestrzeń) i tak dalej.

Ten system klasyfikacji zrozumiany i zastosowany w odpowiedni sposób, staje się bardzo użyteczną metodą rozpoznania, w jaki sposób współgramy z otaczającym nas światem.

Wszystkie elementy (mahabhutas) posiadają charakterystyczne cechy i przypisane sobie właściwości, które mają wpływ na ciało i umysł. Wszystkie przedmioty i substancje składają się z pięciu elementów, ale posiadają jeden element dominujący, który pozwala na ich klasyfikację. Pożywienie i zioła posłużymy się ich przykładami, aby zilustrować pięć elementów.