O ajurwedzie

Definicja ajurwedy

Ajurweda to wiedza o życiu, odnosząca się do prawidłowych i szkodliwych sposobów życia, mówiąca jak osiągnąć szczęście i wyjaśniająca jak powstaje nieszczęście.
(Caraka Sutra Sthana 1:41)

Ajurweda ma holistyczne podejście do życia, nie zajmuje się wyłącznie leczeniem chorób ale wszystkimi aspektami życia. Przedmiotem ajurwedy jest ludzkie życie w całej rozciągłości. Jest to kompletna filozofia życia odnosząca się do negatywnych i pozytywnych jego aspektów. Odnosi się do takich elementów życia jak: jedzenie, sen, praca, relaks czy sposób postępowania. Daje wskazówki w jaki sposób powinniśmy dbać o nasze zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe.

Ajurweda, nie tylko służy człowiekowi jako jednostce ale ma również pozytywny wpływ na społeczeństwo, ponieważ szczęśliwi ludzie tworzą spokojną i szczęśliwą społeczność.

Słowo Ajurweda składa się z dwóch słów ze słowa „ayus” i „veda”. Bardzo istotne jest aby zrozumieć prawdziwe znaczenie tych słów.

Co oznacza ayu?

„Ayus” to nierozerwalny związek ciała, zmysłów, umysłu i duszy.
To energia i siła życiowa, jest ona wieczna.
(Caraka Sutra Sthana :12)

Słowo – „ayus” oznacza życie. Jednak ajurwedyjskie spojrzenie na życie jest znacznie głębsze. Nie oznacza po prostu długości życia, wieku osoby liczonej w latach od narodzin na ziemi do śmierci. Ayus to połączenie ciała (sarira), zmysłów (indriya), umysłu (sattva) i duszy (atma).

  • CIAŁO (sarira)
  • DUSZA (atma)
  • ZMYSŁY (indrisa)
  • UMYSŁ (sttava)

Razem te cztery składniki podtrzymują „pranę” lub siłę życiową w ciele. Jeżeli któregoś z nich by zabrakło, nie ma życia. Człowiek „purusa” jest nierozerwalną całością składającą się z ciała, umysłu, zmysłów i duszy. W konsekwencji leczenie ajurwedyjskie nie odnosi się tylko do symptomów fizycznych. Pacjent nie może być traktowany tylko na poziomie fizycznym. Jako istota ludzka „purusa” składająca się z ciała, umysłu, zmysłów i duszy aby być całkowicie wyleczona musi być rozpatrywana na wszystkich czterech poziomach.

Co to są wedy?

Weda to słowa w sanskrycie oznacza „wiedzę” lub „naukę”. Wedy zawierają praktyczne i naukowe informacje z takich dziedzin jak zdrowie, filozofia, astrologia, inżynieria – mają one służyć całej ludzkości.

Są cztery Wedy:

  • Rig Weda
  • Yajur Weda
  • Sama Weda
  • Atharva Weda

Cel Ajurwedy

Celem ajurwedy jest zachowanie zdrowia zdrowych i leczenie chorych.
(Caraka Sutra Sthana 30:26)

Ajurweda ma dwa równorzędne cele:

  • Zachowanie zdrowia zdrowych
  • Leczenie chorych

Zachowanie zdrowia zdrowych polega na przestrzeganiu odpowiedniej diety, higieny, sposobie życia, ćwiczeniach i technikach relaksacyjnych, które pozwalają zdrowej osobie zachować zdrowie. Drugi cel to leczenie chorych odnoszące się do chorób i ich przyczyn. Diagnozy, leków i terapii leczących choroby i zapobiegające ich nawrotowi.
Dbanie o zachowanie zdrowia odbywa się każdego dnia, jest to zwracanie uwagi na dietę i styl życia to dbałości aby ciało i umysł były czyste. W ten sposób choroba nie będzie miała możliwości powstać i rozwijać się.